Categories
News

อาหารผู้ป่วย ลดความดันกินทุกวัน ความดันลด แบบไม่ต้องพึ่งยา!

อาหารผู้ป่วย ลดความดันกินทุกวัน ความดันลด แบบไม่ต้องพึ่งยา! โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย หนึ่งในนั้นคือเรื่องของ “อาหาร” เพราะส่วนประกอบหรือวัตถุดิบต่าง ๆ มีผลทำให้ความดันในหลอดเลือดสูง ในทางกลับกัน หากเราเลือกกินอาหารให้ถูก ความดันโลหิตสูงก็สามารถลดลงได้โดยไม่ต้องพึ่งยารักษาเลยล่ะค่ะ จึงอยากจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ DASH Diet แนวทางการกินอาหารที่ถูกออกแบบมา เพื่อลดความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะ รวมทั้งมีตัวอย่างโปรแกรม อาหารลดความดัน มาฝากกันด้วยค่ะ

แนวทางการกินอาหารเพื่อบำบัดรักษาโรคนั้น มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ยกตัวอย่างเช่น ต้มมะระ รักษาแผลร้อนใน แกงเลียง แก้ปัญหาน้ำนมน้อยสำหรับผู้ที่ต้องให้นมบุตร แกงสายบัว ช่วยถอนพิษไข้ เป็นต้น ซึ่งโรคความดันโลหิตสูง ที่มีความเกี่ยวข้องกับอาหารโดยตรง ก็ย่อมมีอาหารที่ช่วยในการรักษาได้เช่นกัน โดยมีแนวทางการกินอาหารที่เรียกว่า DASH Diet

DASH Diet คือ แนวทางการกินอาหารตามหลักโภชนา ที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันหรือลดความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะ (Dietary Approaches to Stop Hypertension Diet) โดยมีหลักการคือเน้นกินใยอาหาร โปรตีน และแร่ธาตุต่าง ๆ ร่วมกับการลดปริมาณโซเดียม ไขมัน และคอเลสเตอรอล เป็นแนวทางที่แพทย์ส่วนใหญ่แนะนำให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงปฏิบัติ ก่อนให้การรักษาด้วยยาหรือทำควบคู่กันไปกับการรักษาด้วยยา

แนวทาง DASH Diet เกิดจากการวิจัยของสถาบันโรคหัวใจ ปอด และโลหิตวิทยาแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NHLBI) ร่วมกับศูนย์วิจัยทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา 5 แห่ง เพื่อวิจัยหาอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

จากงานวิจัยพบว่า DASH Diet สามารถลดความดันตัวบน (Systolic) ได้ 5.5 มิลลิเมตรปรอท ลดความดันตัวล่าง (Diastolic) ได้ 3.3 มิลลิเมตรปรอท อีกทั้งในงานวิจัยบางแห่งยังพบว่า DASH Diet สามารถลดความดันตัวบน ได้ถึง 11.4 มิลลิเมตรปรอท ลดความดันตัวล่าง ได้ถึง 5.5 มิลลิเมตรปรอท โดยนักวิจัยคาดว่า สามารถลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองได้ถึง 8% และโรคหัวใจได้ถึง 5%

หากผู้ป่วยมีการกินอาหารตามแนวทาง DASH Diet อย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ จะทำให้สามารถลดความดันได้มากยิ่งขึ้น จนสามารถกลับมาควบคุมความดันให้ปกติได้ นอกจากนี้ยังพบว่า DASH Diet เหมะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอ้วน โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเรื้อรังอื่น ๆ และยังได้ผลดีกับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักและดูแลสุขภาพอีกด้วย

การเตรียมตัวก่อนเริ่มกินอาหารแบบ DASH Diet

ก่อนที่จะเริ่ม DASH Diet ให้เริ่มจากการปรับเปลี่ยนอาหารทีละอย่าง ลดปริมาณอาหารลงเรื่อย ๆ และลดการปรุงเครื่องปรุงให้น้อยลงจากเดิมครึ่งหนึ่งก่อน แล้วค่อย ๆ ปรับจนได้สัดส่วนที่กำหนด สำหรับผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่ต้องหักดิบ ยังสามารถดื่มได้ เพราะแอลกอฮอล์ก็มีส่วนช่วยลดความดันสูงได้เช่นกัน แต่ต้องดื่มในปริมาณที่เหมาะสม เช่น เบียร์วันละ 2 กระป๋อง ไวน์วันละครึ่งแก้ว เป็นต้น

หลักการกินอาหารแบบ DASH Diet

1.ปริมาณอาหารที่กินต่อวัน ไม่ควรเกินปริมาณแคลเลอรี่ที่เหมาะสมต่อร่างกาย (คลิก เพื่อคำนวณแคเลอรี่ที่เหมาะสมต่อวันของคุณ)

2.กินอาหารต่าง ๆ ตามสัดส่วนที่กำหนด (อ้างอิงข้อมูลจาก ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

อาหารลดความดัน

– อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต เช่น ข้าวไม่ขัดสี ขนมปังโฮลวีต ลูกเดือย ธัญพืชต่าง ๆ วันละ 5 – 8 ส่วน (1 ส่วน = 1 ทัพพี/ขนมปัง 1 ส่วน = 1 แผ่น)
– ผัก เน้นกินผักสดที่ไม่ผ่านการแปรรูป (งดผักประเภทกระป๋องหรือหมักดอง) สามารถกินได้ทั้งผักดิบหรือสุก วันละ 5 ส่วน (ผักดิบ 1 ส่วน = 2 ทัพพี หรือประมาณ 30 กรัม /ผักสุก 1 ส่วน = 1 ทัพพีหรือประมาณ 15 กรัม)
– ผลไม้ เน้นกินผลไม้ที่ไม่หวานจัด วันละ 5 ส่วน (1 ส่วน = 1 ผลเล็ก /ผลไม้อบแห้ง 1 ส่วน = 1/4 ช้อนโต๊ะ)
– นมหรือผลิตภัณฑ์จากนม เน้นกินนมขาดมันเนยหรือไขมันต่ำ วันละ 2 – 3 ส่วน (1 ส่วน = 240 มิลลิลิตรหรือประมาณ 1 กล่อง)
– ถั่วและเมล็ดพืช สัปดาห์ละ 5 ส่วนหรือ 1.4 ส่วนต่อวัน (ถั่ว 1 ส่วน = 5 ช้อนโต๊ะ /เมล็ดธัญพืช 1 ส่วน = 2 ช้อนโต๊ะ)
– เนื้อสัตว์ เน้นกินเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน-หนังหรือเน้นกินเนื้อปลา วันละ 1 – 2 ส่วน (1 ส่วน = 1 ช้อนโต๊ะ /ไข่ไก่ 1 ส่วน = 1 ฟอง)

3.หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีน้ำมัน น้ำตาล และโซเดียมจัด โดยต่อวันร่างกายควรได้รับน้ำมันไม่เกิน 6 ช้อนชา น้ำตาลไม่เกิน 4 – 6 ช้อนชา และโซเดียมไม่เกิน 2/3 ช้อนชา (1,500 มิลลิกรัม) เท่านั้น

4.หลีกเลี่ยงการดื่มชา กาแฟ และน้ำอัดลม ส่วนเครื่องดื่มแอลกกอฮอล์ สามารถดื่มได้วันละไม่เกิน 1 ดื่มมาตรฐาน หรือเบียร์ประมาณ 355 มิลลิลิตร หรือไวน์ประมาณ 148 มิลลิลิตร (ครึ่งแก้ว)ตัวอย่างโปรแกรมการกินอาหารแบบ DASH Diet (ข้อมูลจาก งานโภชนบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ)

ข้อควรระวัง

– ผู้ที่ป่วยเป็นโรคตับและไตเรื้อรัง ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนเริ่มกินอาหารแบบ DASH Diet
– ผู้ป่วยเบาหวานชนิดควบคุมไม่ได้ และผู้ที่อาการแพ้แลคโตสและกลูเตน สามารถใช้วิธี DASH Diet ได้ แต่ควรปรับเปลี่ยนเมนูอาหารหรือวัตถุให้เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่ เช่น ผู้ที่แพ้แลคโตส ควรเปลี่ยนจากนมวัวเป็นนมถั่วเหลืองหรือนมอัลมอนด์ เป็นต้น

วัตถุดิบและส่วนประกอบอาหารใดบ้าง ที่ควรกิน-ควรหลีกเลี่ยง

บางท่านอาจจะยังไม่ถูกใจตัวอย่างเมนูอาหาร DASH Diet ข้างต้น แล้วอยากจะลองทำ อาหารลดความดัน ที่เป็นเมนูโปรดที่ชอบมากกว่า แต่ไม่รู้ว่าเมนูที่อยากทำจะใส่อะไรได้หรือไม่ได้บ้าง ดังนั้น เราไปดูกันว่า วัตถุดิบหรือส่วนประกอบอาหารอะไรบ้างที่ควรกิน-ควรหลีกเลี่ยง จะได้นำไปปรับใช้ทำเมนูต่าง ๆ ได้หลากหลายมากขึ้นนะคะ

วิธีลดความดันสูง

– ข้าว ให้เน้นกินข้าวไม่ขัดสี เช่น ข้าวซ้อมมือ ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ หากเป็นขนมปังให้กินขนมปังที่มีสารอาหารที่ดี เช่น ขนมปังโฮลวีต ขนมปังข้าวไรย์ ขนมปังโฮลเกรน
– ผัก สามารถกินได้ทั้งผักสดและผักสุกทุกชนิด เช่น ผักคะน้า แคร์รอต บรอกโคลี่ ป๋วยเล้ง แต่ควรหลีกเลี่ยงผักที่บรรจุกระป๋อง มีการแปรรูปหรือหมักดอง เช่น ผักกาดกระป๋อง กระเทียมดอง
– ผลไม้ เน้นกินประเภทที่ไม่หวานจัด สามารถกินได้ทั้งสด หรือต้มน้ำตาลได้แต่ไม่ควรใส่เกลือ เช่น มะละกอ แก้วมังกร ฝรั่ง
– เนื้อสัตว์ ประเภทปลาไม่ติดหนังจะดีที่สุด แต่เนื้อสัตว์ทั่วไปก็สามารถกินได้ แต่ควรเป็นประเภทที่ไม่ติดมันหรือหนัง เช่น หมูเนื้อแดง อกไก่ ปลาทุกชนิด ส่วนไข่ก็สามารถกินได้ทุกชนิด แต่ไม่ควรปรุงรส
– นม ควรเป็นประเภทขาดมันเนยหรือไขมันต่ำ เช่น นมวัวขาดมันเนย นมอัลมอนต์
– ไขมัน ให้ใช้น้ำมันพืชแทนน้ำมันจากสัตว์ เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันรำข้าว หลีกเลี่ยงน้ำมันปาล์มหรือเนยสด
– เครื่องปรุง ควรหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะเครื่องปรุงที่มีโซเดียมหรือมีรสเค็ม เช่น ซอส กะปิ น้ำปลาร้า น้ำบูดู แต่หากต้องใช้ก็สามารถใช้ได้ในปริมาณที่เหมาะสม