Categories
Health News

อัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 ในผู้ใหญ่ที่เป็นดาวน์ซินโดรม

ผู้ใหญ่ที่มีกลุ่มอาการดาวน์มีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตจากโควิด-19 มากกว่าประชากรทั่วไป ซึ่งสนับสนุนความจำเป็นในการจัดลำดับความสำคัญในการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่เป็นโรคทางพันธุกรรม ผู้ใหญ่ที่เป็นดาวน์ซินโดรมมีโอกาสเสียชีวิตจากโควิด-19 มากกว่าประชากรทั่วไปถึง 3 เท่า ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้ปรากฏชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษที่ 5 ของชีวิต

เด็กวัย 40 ปีที่มีอาการดาวน์มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโควิด-19 เช่นเดียวกันกับคนที่มีอายุมากกว่า 30 ปีในประชากรทั่วไป ผลการวิจัยของเราซึ่งอิงจากผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ที่ไม่เหมือนใครจากโควิด-19 กว่า 1,000 ราย แสดงให้เห็นว่าผู้ที่เป็นดาวน์ซินโดรมมักมีอาการรุนแรงกว่าที่รักษาในโรงพยาบาล และพบภาวะแทรกซ้อนที่ปอดในอัตราที่สูงซึ่งสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น ผลลัพธ์เหล่านี้มีความหมายต่อการป้องกันและการจัดการทางคลินิกของผู้ป่วยโรคดาวน์ซินโดรมที่ติดเชื้อโควิด-19 และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการจัดลำดับความสำคัญบุคคลที่เป็นดาวน์ซินโดรมเพื่อฉีดวัคซีน ดาวน์ซินโดรมเป็นภาวะทางพันธุกรรมที่มักเกิดจากโครโมโซม 21 หรือมีโครโมโซมคู่ที่ 21 สำเนาพิเศษ สำเนาพิเศษนี้จะเปลี่ยนวิธีการพัฒนาร่างกายและสมองของทารก ซึ่งอาจทำให้เกิดความท้าทายทั้งทางร่างกายและจิตใจ