Categories
News

รัฐบาลญี่ปุ่นจัดแข่งขันสุราหวังกระตุ้นการดื่มทั่วประเทศ

สำนักงานภาษีแห่งชาติของญี่ปุ่นจัดการแข่งขันเพื่อให้คนญี่ปุ่น โดยเฉพาะวัย 20-39 ปี ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มากขึ้น หลังจากความนิยมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงไปจากการระบาดของโรคโควิด-19 และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนรุ่นใหม่ การแข่งขันที่ว่ามานี้ มีการแข่งคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการแข่งขันการออกแบบรวมอยู่ด้วย

ไม่ใช่แค่นั้นยังมีการแข่งขันการส่งเสริมการดื่มในบ้านด้วย สำนักงานภาษีแห่งชาติญี่ปปุ่น เผยว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในญี่ปุ่นลดลงจาก 100 ลิตรต่อคนต่อปีโดยเฉลี่ย เมื่อปี 2538 มาอยู่ที่ 75 ลิตรต่อคนต่อปีเมื่อปี 2563 เท่านั้น ซึ่งการบริโภคที่ลดลงนี้กระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลให้งบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2563 ขาดดุลไปถึง 48 ล้านล้านเยน (12.6 ล้านล้านบาท) เลยทีเดียว