Categories
Health News

ผลกระทบด้านสุขภาพของกัญชาที่มีความแข็งแรงสูง

ศักยภาพของผลิตภัณฑ์กัญชาเพิ่มขึ้นในระดับสากลในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อัตราการเข้ารับการบำบัดผู้ติดกัญชาก็เช่นกัน นักวิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของกัญชาที่ผู้คนใช้กับการเสพติดและปัญหาสุขภาพจิตอย่างเป็นระบบ กัญชาเป็นยาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก ศักยภาพของกัญชาหมายถึงความเข้มข้นของเตตระไฮโดรแคนนาบินอลในกัญชา

ซึ่งเป็นยาออกฤทธิ์ทางจิตที่สำคัญในกัญชา การศึกษาล่าสุดจากทีมเดียวกันที่ Bath พบว่าความเข้มข้นของ THC ในกัญชาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งหมายความว่ากัญชาที่ใช้ในปัจจุบันมักจะแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนมาก ผู้ที่ใช้กัญชาที่มีฤทธิ์สูงมักจะมีอาการเสพติดมากกว่าผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพต่ำ นอกจากนี้ยังแนะนำว่าผู้ที่ใช้กัญชาที่มีฤทธิ์สูงมักจะมีอาการทางจิต เช่น โรคจิตเภท การค้นพบนี้อาจช่วยอธิบายได้ว่าทำไมผู้คนจำนวนมากถึงได้รับการรักษาปัญหากัญชาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ข้อมูลจาก European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction แสดงให้เห็นว่ามีคนเข้ารับการบำบัดการติดกัญชาเพิ่มขึ้น 76% ในทศวรรษที่ผ่านมา จากผลลัพธ์ใหม่เหล่านี้ ผู้เขียนให้เหตุผลว่าควรส่งเสริมแนวทางและนโยบายด้านสาธารณสุขเพื่อช่วยให้การใช้กัญชาปลอดภัยยิ่งขึ้น