Categories
News

นักวิทย์จีนเพาะพันธุ์ “แกะขนนุ่มหางสั้น” สำเร็จครั้งแรกของโลก

นายหลิว หมิงจวิน นักวิจัยประจำสถาบันสัตวศาสตร์แห่งซินเจียง ที่เมืองอุรุมชี ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ กล่าวว่า ความยาวของหางเป็นหนึ่งในลักษณะเฉพาะของสายพันธุ์แกะเลี้ยง
หางยาวนั้นง่ายต่อการเกิดโรคติดเชื้อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ และลดอัตราการขยายพันธุ์ ส่วนคุณภาพขนของแกะขนนุ่มนั้นลดลงเพราะมลพิษ ทำให้แกะหางยาวต้องถูกตัดหางตอนเป็นลูกแกะ

นายหลิวกล่าวด้วยว่า การตัดหางกินแรงมนุษย์และทรัพยากร ลูกแกะเสี่ยงติดเชื้อระหว่างตัดหาง ซึ่งอาจขัดขวางการเจริญเติบโตหรือทำให้ตาย แกะหางสั้นที่ไม่ต้องตัดหางจึงเป็นเป้าหมายของการขยายพันธุ์แกะในโลก ปัจจุบัน จีนมีแกะเลี้ยงอยู่ 173 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 13.5 ของแกะเลี้ยงทั้งหมดทั่วโลก

ขณะที่ศ.หลี่ เมิ่งหัว ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งประเทศจีน กล่าวว่า การค้นพบนี้มอบทรัพยากรเชื้อพันธุกรรมใหม่และการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเร่งปรับปรุงพันธุกรรมเพิ่มเติม และเลี้ยงแกะสายพันธุ์ใหม่ และส่งเสริมอุตสาหกรรมเชื้อพันธุกรรมในจีน

อนึ่ง งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทความ “การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของแกะภูเขาปามีร์ แกะทิเบต และแกะลูกผสม ซึ่งมอบข้อมูลเชิงลึกด้านวิวัฒนาการโครโมโซม การแปรผันทางพันธุกรรม และการคิดค้นเชื้อพันธุกรรม” เผยแพร่ครั้งแรก ในนวารสารจีโนม รีเสิร์ช ( Genome Research ) เมื่อวันที่ 11 ส.ค. ที่ผ่านมา